Diensten

Diensten

Boedelverdeling

Bij een echtscheiding zullen alle bezittingen verdeeld moeten worden. Wat valt er nu allemaal onder de term bezittingen? Wat gebeurt er met de echtelijke woning? Waar moet je aan denken bij een boedelverdeling? Wat is een eerlijke verdeling?

Alimentatieberekening

Echtscheidingspraktijk Gemert maakt correcte alimentatieberekeningen voor partner en kind volgens de juiste en meest recente normen en wetgeving.

Ouderschapsplan

Het ouderschapsplan is een regeling waarin je met je ex-partner de afspraken vastlegt met betrekking tot de opvoeding en verzorging van minderjarige kinderen na de echtscheiding.

Buiten het feit dat het inmiddels wettelijk verplicht is, is het erg belangrijk om goede afspraken te maken over informatieverstrekking, verzorging en financiën. Het gaat immers om het welzijn van je kinderen.

Als het nodig is, zal ik ex-partners begeleiden in het maken van goede afspraken met elkaar, adviserend vanuit mijn ervaring en getoetst binnen een juridisch kader. Het doel is om een plan te maken dat door beide ex-partners gedragen wordt en uiteindelijk wordt goedgekeurd door de rechter.

Jullie moeten als ouders met elkaar door. Een leven lang. Ik help om een nieuwe invulling te geven aan het ouderschap. Ook als het even moeilijk is. Dat betekent dat er niet alleen aandacht wordt besteed aan oude patronen, verdriet en verwachtingen, maar ook het opbouwen van een nieuwe relatie. Zodat de echtscheiding voor jullie als ouders ook een nieuwe start betekent.

Zo bied ik jullie en jullie kinderen hulp en begeleiding. Hoe praten jullie over de scheiding met de kinderen, hoe vertellen de kinderen het op school, hoe zorg je er als ouder voor dat de kinderen met hun vragen durven komen, enz.

Met kinderen vanaf 7 jaar stellen we een kinderconvenant op zodat ook zij een stem hebben in de scheiding. Wat vinden zij belangrijk, waar zijn ze bang voor.

Echtscheidingsconvenant

Het echtscheidingsconvenant is het document waarin de ex-partners de gemaakte afspraken met betrekking tot de echtscheiding vastleggen. Het is het resultaat van de gesprekken die we met elkaar hebben gevoerd.

Dit convenant wordt juridisch getoetst en vervolgens zal het complete verzoek (convenant met aangehechte stukken) worden ingediend bij de rechtbank.